Walkovačka pri Eckartsau

Pol’ovačiek chtiví Habsburgovci zanechali v lužnom lese zretel’né stopy najmä v okolí obce Eckartsau. Rozsiahle lúky okolo zámku Eckartsau boli vytvorené najmä za účelom pol’ovačiek. Dodnes sa v lesoch vyskytujú mohutné jelene, ktoré tieto lúky vyhl’adávajú najmä v období ruje. Jedna takáto lúka, bývalá vyklčovaná čistinka ned’aleko Dunaja, nesie názov „Rote Wird“, čo v preklade znamená „odlesnený ostrov“ v mori lesa. Dodnes sú v teréne viditel’né stopy, ktoré tu zanechal tok Dunaja. Jestvujúce mŕtve ramená Dunaja sú už dávno izolované od hlavného toku, zavodňované sú iba podzemnými vodami. Vyrástli v nich ostrovy trstín, ktoré poskytujú rozličným druhom vodných vtákov výborné podmienky na hniezdenie. V stojatých vodách sa darí leknu žltému, ale aj vzácnejším druhom rastlín, ako je napr. šípovka vodná, rozpuk jedovatý a lekno biele. V Eckartsau má lužný prales, v porovnaní s dynamickými oblast’ami Schönau a Orth, celkom odlišný charakter.

Große Donaurunde (8 km)

Turistická trasa je pri záplavách iba čiastočne prechodná alebo celkom uzatvorená. Trasa prechádza zo zámockého parku smerom na juh a širokou alejou – Maria Theresia Allee smeruje na protipovodňovú hrádzu. Za hrádzou sa ned’aleko cesty často objavuje jelenia zver. Na prvej rozl’ahlej lúke je viditel’né niekdajšie vedl’ajšie dunajské rameno. Rastú tu mohutné duby, ktoré lákajú rôzne druhy hmyzu. Skôr ako cesta odbočí doprava, prechádza sa cez mŕtve rameno, kde sa naskytá príležitost’ pozorovat’ naživo korytnačku močiarnu, ktorá sa vyhrieva na slnku. Trasa d’alej pokračuje cez lúky, potom vchádza do úzkeho lesa, z ktorého vychádza na vlečnú cestu (Treppelweg), tiahnúcu sa pozdĺž Dunaja. Po chvíli trasa prechádza do otvoreného priestoru – rozl’ahlej trávnatej krajiny „Roten Wird“, s viditel’nými depresiami po niekdajších dunajských ramenách. Cesta sa napokon v ostrom uhle stáča spät’ na sever, vedie viacerými lúkami, a napokon vchádza do chladného lužného lesa. Potom opät’ prechádza hrádzou a pokračuje okolo rozsiahlej pastviny spät’ do zámockého parku.

Zdroj: Donauauen.at

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.