História Nordic Walking

História Nordic Walking vo svete

Počiatky Nordic Walking sú datované od roku 1930, kedy fínski bežeckí lyžiari využívajú Nordic Walking pri letnej príprave. Na praktizovanie Nordic Walking využívajú klasické bežkárske palice.

V roku 1966 bol Nordic Walking prvý krát využitý na hodine telesnej výchovy na základnej škole. Hodinu s názvom “chôdza s lyžiarskymi palicami” viedla fínska priekopníčka Nordic Walking Leena Jääskeläinen. V rokoch 1968 – 1971 pôsobila Leena ako profesorka na University of Jyväskylä a zaradila tu Nordic Walking do výučby. V rokoch 1973 – 1991 Leena ako hlavná inšpektorka na Fínskom ministerstve školstva propagovala využitie Nordic Walking na hodinách telesnej výchovy a spropagovala ho v rozhovoroch pre viaceré fínske médiá. 1987 – 1988 boli zorganizované prvé verejné preteky vo Fínsku, k Leene Jääskeläinen sa pridáva riaditeľ Fínskej asociácie rekreačného športu Tuomo Jantunen.

Od roku 1996 sa začali vyrábať prvé palice vhodné pre Nordic Walking. Aki Karihtala (vtedajší marketingový riaditeľ značky Exel, súčasný prezident INWA – International Nordic Walking Federation) vytvoril akčný plán na propagáciu tejto ozdravno – športovej aktivity na celom svete. Podarilo sa tiež zastabilizovať medzinárodný názov pre severskú chôdzu, “Nordic Walking” a zorganizovať prvé inštruktorské kurzy.

Medzinárodná federácia Nordic Walking (INWA) bola založená v roku 2000 a hneď na to, bol aplikovaný prvý výskum o Nordic Walking v Cooprovom inštitúte. INWA každoročne organizuje medzinárodnú Nordic Walking konferenciu v inej krajine sveta.

Nezanedbateľnú oblasť rozvoja Nordic Walking tvoria rôzne športové podujatia. Viaceré krajiny majú svoje “Nordic Walking Tours”, čo sú verejné jednodňové podujatia organizované k propagácii Nordic Walking. Taktiež sa každoročne organizujú Majstrovstvá sveta, Európy, či jednotlivých krajín. V rokoch 2003 až 2010 sa počet “Nordic walkerov” zvýšil z 2 na 8 miliónov osôb. V ostatných rokoch vznikajú viaceré nové formy Nordic Walking, ako napríklad  “Winter Nordic Walking” – zimný Nordic Walking so snežnicami, či “Beach Nordic Walking” – Nordic Walking vo vode na brehu mora alebo jazera. Počet pravidelne praktizujúcich “Nordic walkerov” stále narastá.

História Nordic Walking na Slovensku

Na prelome 20. a 21. storočia sa Nordic Walking dostáva aj na Slovensko v podobe praktizujúcich jednotlivcov a vznikajú prvé skupiny zaoberajúce sa Nordic Walking.

V marci 2013 je založená Slovenská asociácia Nordic Walking (SNWA) ako združenie, systematicky sa venujúce podpore a rozvoju Nordic Walking na Slovensku. V máji 2013 vzniká prvé Nordic Walking centrum na Štrbskom plese a v júni 2013 Slovenská asociácia Nordic Walking organizuje 1. Majstrovstvá Slovenska v Nordic Walkingu. Krátko na to začínajú predstavitelia SNWA spolupracovať so Slovenským olympijským výborom a prednášať na odborných kongresoch a seminároch.

SNWA postupne školí ďalších inštruktorov a na Slovensku vznikajú nové kluby zastrešené SNWA. V októbri 2013 zástupcovia SNWA reprezentujú po prvý krát v histórii Slovensko na celosvetovom kongrese Medzinárodnej federácie Nordic Walking (INWA) v Gdaňsku. V júni 2014 sú organizované 2. Majstrovstvá Slovenska v NW vo Vysokých Tatrách, otvorené aj pre zahraničných súťažiacich.

V júli 2014 získava SNWA akreditáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako jediné akreditované školiace stredisko NW v SR.

Predstavitelia SNWA majú ako jediní na Slovensku najvyššie vzdelanie v NW, certifikované federáciou INWA (národný tréner). Slovenským reprezentantom v Nordic Walking je úradujúci majster Slovenska Andrej Végh, ktorého najlepšie umiestnenie je 6.miesto na Majstrovstvách Európy z roku 2013 a 5. miesto na Majstrovstvách Sveta z roku 2014.

V roku 2015 SNWA organizuje seriál pretekov Slovak Nordic Walking Tour 2015, prvú bodovanú NW súťaž a celoročnú súťaž o najaktívnejšieho walkera/walkerku Ultra Walker/ka.

Zdroj: SNWA