Zdravie a Nordic Walking

Nordic walking, ako ozdravno-športová aktivita, realizovaná SPRÁVNOU TECHNIKOU a PRAVIDELNE, prináša benefity pre riešenie zdravotných problémov v nasledovných oblastiach:

Kardiovaskulárny systém

Vysoký krvný tlak, kornatenie tepien, riziko infarktu a iné civilizačné ochorenia kardiovaskulárneho systému sa môžu liečiť aj pomocou severskej chôdze. Štúdie v časopise „Journal of Medicine and Science in Sport and Exercise“ ukázali, že ľudia s cievnymi ochoreniami si pravidelným využívaním Nordic Walking zvýšili kardiovaskulárnu zdatnosť, zvýšili toleranciu záťaže, znížili vnímanie bolestí nôh pri miernej intenzite chôdze, zlepšili kostrovú svalovú silu a vytrvalosť, a zlepšili kontrolu váhy.
V štúdii sa ukázalo, že chôdza s palicami zvýšila príjem kyslíka v priemere o 23%, o 22% zvýšila kalorický výdaj a o 16% sa zvýšila srdcová frekvencia v porovnaní s chôdzou bez palíc na bežiacom páse.
Pacienti s pravidelným cvičením Nordic Walkig po dobu 4 – 8 týždňov sa tak potenciálne vyhli chirurgickému zákroku. (Collins et. Al, 2003). Medicína & Science in Sports & Exercise. 35(3):384-393, marec 2003. Aj pacienti po transplantácii krvotvorných buniek efektívne využívajú palice na zvýšenie kondície. Ideálna chôdza s paličkami je aplikovaná vo vytrvalostnej zóne 60-70% max.pulzovej frekvencie, nazývaná i zóna spaľovania tuku, pretože telo spaľuje pri nižšej intenzite cvičenia prevažne tuk. Či sme v “zóne spaľovania tuku” zistíme aj tak, že sme ešte schopní počas cvičenia rozprávať bez lapania po dychu.

Choroby pohybového aparátu a stavy po operáciach pohybového aparátu

Nordic Walking je vhodná aktivita pre ľudí s problémami s pohybovým aparátom, nakoľko použitie palíc pri chôdzi odľahčuje pohybový aparát a pomáha pri udržiavaní rovnováhy.
Chôdza s palicami sa využíva aj pri rehabilitácii pohybového aparátu pri pooperačných stavoch. Pohyb paže je rovnobežný popri tele, ramenný kĺb sa nevytáča, kĺb zápästia je fixovaný v pevnom špeciálnom putku.
Osoby s ťažkým zdravotným obmedzením, odkázané na invalidný vozík môžu využívať Nordic Walking palice pre rozvoj pohybových schopností hornej polovice tela a tiež jej vnútorných svalov. Podľa štúdie Wilson v roku 2001, použitie paličiek umožňuje subjektu kráčať vyššou rýchlosťou s odľahčením kolenného kĺbu. Medicine & Science in Sports & Exercise. 33(1):142-147, January 2001.

Pri artróze Nordic Walking napomáha s posilnením svalových obalov okolo kolenných a bedrových kĺbov a vylepšuje ich hybnosť, čo výrazne prospieva k celkovej úlave. Vďaka tzv. proprioceptivným cvičeniam sa môže jendoducho prispieť k tomu, že svaly okolo kĺbov začnú pracovať s väčšou silou a tým kĺb zastabilizujú a zbavia ho záťaže. S týmito cvičeniami sa reflexívne zapája viac svalových vlákien a napomáha sa centrálnemu nervovému systému nájsť optimálny program na ochranu kĺbov.

Prevencia osteoporózy je zabezpečená s metódu „Sixty Impacts“ (60 úderov). Dr Pusch, profesor na univerzite v Grazi, Rakúsko, viedol štúdiu (nepublikované) na stanovenie účinkov Nordic Walking pre ženy s osteoporózou. Pravidelnou chôdzou s palicami si účastníčky zvýšili hustotu kostí bedrových kĺbov a hustotu kostí chrbtice. Dr Pusch prišiel k záveru, že Nordic Walking je cennou súčasťou prevencie a liečby osteoporózy.

Neurologické ochorenia

Pacienti s ochoreniami nervového aparátu vedia efektívne využiť Nordic Walking palice a rôzne cvičenia pre rozvoj v oblasti mozgovej a v oblasti pohybového aparátu.
Publikované v časopise Journal of Vascular Surgery, štúdia zamerná na chôdzu s palicami pacientov s Parkinsonovou chorobou ukázala významný pozitívny vplyv, pokiaľ ide o toleranciu záťaže, vnímanú funkčnú nezávislosť a kvalitu života (baatil et. Al, 2000).
Podľa MayoClinic.com, Dr.Ronald Peterson, riaditeľ Alzheimer Research Centerna Mayo Clinic, tvrdí: “Pravidelné fyzické cvičenie je pravdepodobne najlepší spôsob prevencie Alzheimerovej choroby, lepší ako lieky, lepší ako intelektuálna činnosť, lepší ako doplnky stravy a výživy“. Darolyn O’Donnell, koordinátor rekreačnej terapie v Parkinsonovom centre neurologického inštitútu v Barrow, ktorý vedie cvičebné lekcie, hovorí, že “Nordic Walking pre pacientov bol vybraný preto, lebo poskytuje rovnováhu, pomáha pracovať s hornou časťou tela a zameriava sa na vnútorné svaly. Je to tiež viac aeróbne cvičenie ako normálna chôdza”.

Problémy po operácii karcinómu prsníka – lymfedém

Pri správnej technike, otváraní a zatváraní prstov ruky, pacientky efektívne zapájajú lymfatický systém a cirkuláciu krvi. Pravidelné cvičenia zabraňujú vzniku opuchu končatín, lymfedému ruky.
Cristina Gonzales Castro, 06/2013; In proceeding of: 39th Congress of the European Society of Lymphology, Volume: The European Journal of Lymphology and related problems 24 (67-68) pp. 45 2013. Výskyt diagnostiky rakoviny prsníka sa zvyšuje, zatiaľ čo úmrtnosť klesá, takže stále viac a viac pacientiek potrebuje rehabilitáciu. Liečba rakoviny prsníka má často za následok zhoršenú funkciu ramien, čo môže viesť k zníženiu kvality života. Štúdia publikovaná na University of Northern Colorado, meria účinky Nordic Walking na funkciu ramena pri nádorových ochoreniach prsníka.

Dáta naznačujú, že pravidelné praktizovanie správnej techniky Nordic Walking po dobu ôsmich týždňov významne zlepšilo svalovú odolnosť hornej časti tela u pacientiek po liečbe karcinómu prsníka. Lisa K. Sprod, Scott N. Drum, Ann T. Bentz, Susan D. Carter, a Carole M. Schneider: Účinky paličiek Nordic Walking na funkciu ramena pri nádorovom ochorení prsníka, Integrálne Cancer Therapy, december 2005; 4: 287-293.

Diabetes 2.typu

Pravidelná chôdza s palicami napomáha k vyrovnaniu nerovnováhy medzi produkciou inzulínu v B- bunkách pankreasu  a účinkom inzulínu v cieľových tkanivách.

Osteoporóza a artróza

Pri Artróze Nordic Walking napomáha s posilnením svalových obalov okolo kolenných a bedrových kĺbov a vylepšuje ich hybnosť, čo výrazne prospieva k celkovej úlave. Vďaka tzv. proprioceptivným cvičeniam sa môže jendoducho prispieť k tomu, že svaly okolo kĺbov začnú pracovať s väčšou silou a tým kĺb zastabilizujú a zbavia ho záťaže. S týmito cvičeniami sa reflexívne zapája viac svalových vlákien a napomáha sa centrálnemu nervovému systému nájsť optimálny program na ochranu kĺbov. Prevencia osteoporózy je zabezpečená s metódu „Sixty Impacts“ (60 úderov). Dr Pusch, profesor na univerzite v Grazi, Rakúsko, viedol štúdiu (nepublikované) na stanovenie účinkov Nordic Walking pre ženy s osteoporózou. Pravidelnou chôdzou s palicami si účastníčky zvýšili hustotu kostí bedrových kĺbov a hustotu kostí chrbtice. Dr Pusch prišiel k záveru, že Nordic Walking je cennou súčasťou prevencie a liečby osteoporózy.

Lymfatický systém

Pri správnej technike, otváraní a zatváraní prstov ruky, pacienti efektívne zapájajú lymfatický systém a cirkuláciu krvy. Pravidelné cvičenia zabraňujú vzniku opuchu končatín. Cristina Gonzales Castro, 06/2013; In proceeding of: 39th Congress of the European Society of Lymphology, Volume: The European Journal of Lymphology and related problems 24 (67-68) pp. 45 2013.

Obezita

Pravidelné lekcie Nordic Walking znižujú nadváhu. Cooper Institute v Texase porovnával fyziologické reakcie ľudí pri praktizovaní Nordic Walking a chôdze bez palíc.
Kalorický výdaj a zvýšenie kyslíkovej spotreby v priemere o 20 % a zvýšenie srdcovej frekvencie asi 10 tepov za minútu bolo dosiahnuté pri použití Nordic Walking palíc a správnej techniky. Zaujímavosťou je, že aj keď telo pracuje s väčšou námahou pri použití NW palíc, vnímaná námaha nebola vyššia ako pri chôdzi bez palíc. Použitie Nordic Walking palíc je obzvlášť výhodé, nakoľko zaisťujú stabilitu, ktorá môžu podporovať fyzickú aktivitu starších osôb a osôb s ortopedickými a koordinačnými problémami. Cooper Institute Calorie Expenditure. T. Church, C. Earnest, G. Morss. The Cooper Institute, RQES, vol 73, No.3, pp. 296-300, September 2002.

Depresie

Aktivita Nordic Walking v skupine, vonku v prírode je využívaná aj pacientmi v psychiatrických liečebňách. Rôzne druhy chôdze podporujú vyplavovanie takzavných hormónov štastia, teda serotoninu a endorfinu. Štúdie na University of Wisconsin merali psychologické profily pred a po 12 týždňoch chôdze s palicami u dospelých žien. Táto štúdia dospela k záveru, že pravidelné využívanie Nordic Walking techniky ukázalo výrazné zlepšenie v oblasti depresie, hnevu, vitality, únavy, celkových porúch nálad a celého tela, oproti chôdzi bez palíc.
Použitie oboch rúk a nôh, ktoré pracujú v opozícii, stimuluje väčší počet nervov a svalov, vytvárajú sa tým viaceré rytmické a upokojujúce pohyby.

Poruchy učenia u detí

Koordinácia pravej a ľavej strany tela (pohyb v opozícii je súčasne opačnou rukou a opačnou nohou) a mnohé cvičenia s paličkami napomáhajú pri prepájaní pravej a ľavej mozgovej hemisféry, čo efektívne napomáha deťom pri odstraňovaní porúch učenia.

Astma, alergie, nízka imunita

Pacienti pravidelným pohybom v tepovej frekvencii 110 – 140 tepov za minútu využívajú Nordic Walking na zmiernenie svojich problémov.
Nordic Walking je aktivita vhodná do každého počasia, aj počas dažďa, vetra a sneženia a tým sa imunitný systém a jeho funkcie zlepšia a telo sa začne prispôsobovať poveternostným zmenám a vyzbrojí sa proti prechladnutiu.
Funkcia imunitného systému veľmi súvisí s celkovým psychickým stavom, takže pravidelný pohyb v každom prípade posilní imunitu.

Zdroj: SNWA