Prihláška na lekciu

Veľmi ma teší váš záujem prihlásiť sa na lekciu NW. Aby som mal na vás kontakt, aby ste mali istotu, že budem s vašimi osobnými údajmi nakladať podľa platného zákona a aby som mal ja istotu, že ste zdravotne spôsobilý/-á absolvovať lekciu Nordic Walking, potrebujem vyplniť a odoslať túo prihlášku:

Prihlasovací formulár
Tu mi môžete nechať poznámku, prípadne inú informáciu, týkajúcu sa vášho zdravotného stavu.
a potvrdzujem, že všetky moje osobné údaje, ktoré som v tomto formulári uviedol/-la, sú pravdivé a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. týmto udeľujem súhlas Nordic Walking Relax na ich spracovanie a uchovanie a zároveň súhlasím s použitím fotografií z akcií na propagačné účely Nordic Walking Relax. Údaje poskytujem dobrovoľne a súhlas dávam na dobu neurčitú. Tento súhlas sa kedykoľvek odvoláva zaslaním písomného oznámenia.